DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TRƯỚC NHẬP VIỆN
  THÔNG TIN CHUNG   
  CHI TIẾT YÊU CẦU   
  ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ YÊU CẦU (NẾU CÓ)   
  LƯU Ý   
- Chương trình Bảo lãnh viện phí trước nhập viện chỉ áp dụng tại các Bệnh viện trong danh sách và không áp dụng đối với các trường hợp khẩn cấp hoặc chưa rõ ràng về phạm vi bảo hiểm.
- Thư chấp thuận bảo lãnh viện phí trước nhập viện có hiệu lực đến 17g của ngày nhập viện.
- Thư chấp thuận bảo lãnh viện phí trước nhập viện sẽ bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh khi hạn mức quyền lợi không còn đủ hoặc hết do khách hàng có phát sinh yêu cầu bồi thường hoàn trả trước thời điểm nhập viện.
- Khách hàng cần thông báo cho Insmart mọi thay đổi/hủy bỏ lịch trễ nhất 24h trước thời điểm nhập viện ghi nhận trong Thư chấp thuận bảo lãnh viện phí trước nhập viện.

  I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ   

Là dịch vụ bảo lãnh viện phí cho điều trị nội trú trong đó Insmart sẽ thực hiện phát hành thư bảo lãnh viện phí trước nhập viện, trong đó có bao gồm thông tin phê duyệt quyền lợi bảo hiểm theo chi phí dự kiến cho kế hoạch điều trị.

  II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG   
  • - Có tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe của Manulife
  • - Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực
  • - Có chỉ định và lịch điều trị nội trú theo hẹn trước với Cơ Sở Y Tế
  III. QUY TRÌNH DỊCH VỤ   

Đăng ký

Khách hàng đăng ký Dịch vụ bảo lãnh viện phí trước nhập viện (dịch vụ) tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày nhập viện dự kiến, theo một trong các kênh sau:
> Gọi Tổng đài 1900.636.730
> Truy cập: Dịch vụ bảo lãnh trước
> Gửi Email: blvpdatlich@insmart.com.vn

Nhận kết quả

Nhập viện

Xuất viện

  IV. KÊNH HỖ TRỢ   
Hướng dẫn kết nối sử dụng mã QR
              
  V. DANH SÁCH BẢO LÃNH ÁP DỤNG